Hur många SEO-specialister krävs
för att byta en glödlampa?

SVAR: Bara en. Men han måste kontrollera på Google varannan dag så att det han har gjort inte har blivit blackhat.